Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας

Μάιος 2018: Ομιλία με θέμα "Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υγείας στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας" στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολογων και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου στο ΤΕΕ Μαγνησίας, Βόλος, Ελλάδα

Φωτογραφία από την ομιλία στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολογων και του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου στο ΤΕΕ Μαγνησίας