Βιογραφικο

Η Σοφία Κατσίγιαννη, έγγαμη με δύο παιδιά, σπούδασε Γαλλική Φιλολογία και Νομικά σε Ελλάδα (Φιλοσοφική Αθηνών, ΕΚΠΑ) και Γαλλία (Σορβόννη). Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών “Φορολογικό Δίκαιο και Δίκαιο Τουρισμού” (Σορβόννη) και Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ με θέμα διατριβής "Το τεκμήριο αθωότητας στο Διοικητικό Δίκαιο".  Έχει κάνει πρακτική άσκηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) στη Γενεύη στον τομέα της ανθρωπιστικής κρίσης και του προσφυγικού ζητήματος. Δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα και μελέτες σε έγκριτα νομικά περιοδικά και συμμετέχει με εισηγήσεις της σε ημερίδες και συνέδρια. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Σεπτέμβριο του 2016, σε side event του Ο.Η.Ε. ανέπτυξε ως ομιλήτρια το θέμα “Το δικαίωμα των νέων στην εργασία και την αειφόρο ανάπτυξη”.

Επαγγελματικά έχει δεκαετή εμπειρία στον κλάδο της σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η παράλληλη ενασχόλησή της με τα δρώμενα της περιοχής μας άρχισε το έτος 2008 με την εκλογή της στη θέση της Αντιπροέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) του Δήμου Δροσιάς. Ακολούθησε η εκλογή της ως Δημοτικής Συμβούλου στον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου. Κατά τη θητεία της αυτή διετέλεσε εντεταλμένη σύμβουλος εθελοντισμού, οπότε και ανέπτυξε πλούσια δράση σε θέματα περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, καθαρισμοί δασιλίων), πυροπροστασίας και ευαισθητοποίησης των πολιτών και κυρίως των νέων στον εθελοντισμό. Ιδιαίτερη ήταν και είναι η δραστηριοποίησή της στην ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου Διονύσου και της ευρύτερης περιφέρειας.

Έχει υπάρξει εκλεγμένο μέλος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου, στην οποία συμμετείχε ενεργά με θέσεις και προτάσεις. Με πρωτοβουλία της διοργανώνονται συχνά ανοιχτές συζητήσεις με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση ιδεών χρήσιμων για την πρόοδο και τη συνοχή του κοινωνικού μας ιστού.

Κατά τη τελευταία αυτή θητεία, έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Διονύσου, τακτικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του ΝΠΔΔ "Εστία" και είχε οριστεί Εντεταλμένη Σύμβουλος εθελοντισμού, διαβούλευσης και ισότητας.

Την τρέχουσα περίοδο, είναι Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ισότητας και Τουριστικής Ανάπτυξης και Αν. Γραμματέας Τουρισμού στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ