Η αρχή Ne bis in Idem και η συμμόρφωση της ελληνικής Πολιτείας προς την απόφαση Σισμανίδης και Σιταριδης κατά Ελλαδος του ΕΔΔΑ

Μάιος 2017: Ομιλία με θέμα "Η αρχή Ne bis in Idem και η συμμόρφωση της ελληνικής Πολιτείας προς την απόφαση Σισμανίδης και Σιταριδης κατά Ελλαδος του ΕΔΔΑ κατόπιν αίτησης επανάληψης διαδικασίας με αφορμή την απόφαση 680/2017 του Συμβουλίου της Επικράτειας" στο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Ρόδος, Ελλάδα