Δελτίο τύπου για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Ειδικές ανάγκες

Πρώτη φορά, το 1976, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε το 1981 ως Διεθνές Έτος των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ζητώντας ένα σχέδιο δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των ευκαιριών, την αποκατάσταση και την πρόληψη των αναπηριών.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου με αφορμή τη σημερινή ημέρα είναι: «Η προστασία της αξίας και η εγγύηση της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά, ταυτοχρόνως, θεμελιώδη αρχή Κοινωνικής Δικαιοσύνης αυτού τούτου του Πολιτισμού μας, αλλά και ρητή επιταγή του Συντάγματος».

Η Σοφία Κατσίγιαννη, προσθέτει πως “Σε μια κοινωνία δημοκρατική, ίσων δικαιωμάτων, ελευθεριών και υποχρεώσεων, τα Άτομα με Ιδιαίτερες Ικανότητες (Ειδικές Ανάγκες) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίσα και να μετέχουν της κοινωνικής, πολιτικής και δημόσιας ζωής της χώρας, αλλά κατά προτεραιότητα και της εκπαίδευσης. Η περιθωριοποίηση δεν ανήκει στην ελληνική κοινωνία και το μέσο για την εξάλειψη της είναι η εκπαίδευση. Διδάσκοντας την ισότητα, δημιουργούμε ένα περιβάλλον που μας χωράει όλους - και τι σοφότερο από την αποδοχή της διαφορετικότητας και της ισονομίας! ”

Το θέμα της συγκεκριμένης ημέρας, λοιπόν, είναι "η πλήρης συμμετοχή και ισότητα", η οποία ορίζεται ως το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή και την ανάπτυξη των κοινωνιών τους, να απολαμβάνουν συνθήκες διαβίωσης ίσες με εκείνες των άλλων πολιτών, και να έχουν ίσο μερίδιο στη βελτίωση των συνθηκών που προκύπτουν από την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.