Δήλωση της προέδρου ΟΝΝΕΔ Διονύσου με αφορμή τη συνάντηση της με την ΟΝΝΕΔ Γαλλίας

Στο Παρίσι της Γαλλίας, η πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης ΟΝΝΕΔ Διονύσου Σοφία Φ. Κατσίγιαννη συνάντησε τα μέλη του Προεδρείου της ΟΝΝΕΔ Γαλλίας. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα οικονομικής πολιτικής, θέματα μείζονος σημασίας, ειδικά για τη νέα γενιά της χώρας μας, της οποίας ένα μεγάλο ποσοστό εγκαταλείπει την Ελλάδα λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας ή και λόγω των υπερβολικά χαμηλών μισθών. Ειδική αναφορά, ωστόσο, έγινε στο πεδίο συνεργασίας της ΟΝΝΕΔ Γαλλίας τόσο με αντίστοιχες γαλλικές πανεπιστημιακές και μη παρατάξεις νεολαίας ίδιας ιδεολογίας όσο και με τις τοπικές οργανώσεις της ΟΝΝΕΔ στην Ελλάδα.

Η πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Διονύσου σε δήλωση της ανέφερε "Η συσπείρωση των νέων συμπατριωτών μας, που διαμένουν στο εξωτερικό, με τους νέους της Ελλάδας θα αποτελέσει μια σημαντική αφετηρία για μια κοινή συνεργασία. Μέσω μιας ευρύτερης, λοιπόν, συνεργασίας θα δοθεί βήμα έτσι ώστε να ακουστούν ιδέες και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν εμάς, τη νέα γενιά, εντός κι εκτός των ελληνικών συνόρων. Οι Έλληνες του εξωτερικού αποτελούν μέρος του λεγόμενου brain drain (ακούσια μετανάστευση μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό) με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού να καταλαμβάνεται από τους νέους. Ακριβώς για το λόγο αυτό δε νοείται οι ίδιοι να μην αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος αλλά και να αποκτήσουν παράλληλα ένα πιο ενεργό ρόλο αλλά και λόγο με σκοπό να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ ΟΝΝΕΔ Γαλλίας, εν προκειμένω, και άλλων τοπικών οργανώσεων ΟΝΝΕΔ, όπως αυτή του Διονύσου."